Poniżej kilka z naszych referencji.

To dla nas powód do dumy i ciągłej pracy nad poprawą jakości i bezpieczeństwa naszych placów zabaw.

 • 20.10.2013Urząd Gminy Przemęt
  thumb

  Urząd Gminy Przemęt niniejszym potwierdza, że firma Inter-Flora Sp. z  o.o. z siedzibą w Siechnicach była wykonawcą „Urządzenia placu zabaw w Osłoninie wraz z ogrodzeniem” na terenie Gminy Przemęt. Zakres prac obejmował dostawe i montaż urządzeń zabawowych oraz montaż ogrodzenia panelowego. Zadanie zostało wykonane terminowo, fachowo z należytą starannością i odpowiedzialnością z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • 20.10.2013Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich
  thumb

  Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich potwierdza, że firma Inter-Flora Sp. z o.o. wykonała „Doposażenie placków zabaw w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie.
  Prace zostały wykonane zgodnie z zawarta umową, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z pełna odpowiedzialnością i należytą starannością. Należy nadmienić, iż firma Inter-Flora Sp. z o.o. na prośbę Zamawiającego zakończyła realizację zadania wcześniej, niż terminy umowne.
  Polecamy firmę Inter-Flora Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach jako rzetelnego Wykonawcę prac w zakresie wykonania podłoża o nawierzchni sztucznej dostawy montażu na tym podłożu urządzeń zabawowych.

 • 20.10.2013Zarząd Inwestycji Miejskich Wroclaw
  thumb

  Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że firma Inter-Flora wykonała na nasze zlecenie w terminie 06 06.07.2011 do 04.11.2011r budowę placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 13 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

  Roboty budowlane zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową.

 • 20.10.2013Zarząd Inwestycji Miejskich Wroclaw
  thumb

  Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że firma Inter-Flora wykonała na nasze zlecenie w terminie 06 06.07.2011 do 04.11.2011r budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

  Roboty budowlane zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową.

 • 20.10.2013Zarząd Inwestycji Miejskich Wroclaw
  thumb

  Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że firma Inter-Flora wykonała na nasze zlecenie w terminie 06 06.07.2011 do 04.11.2011r budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

  Roboty budowlane zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową.

 • 20.10.2013Zarząd Inwestycji Miejskich Wroclaw
  thumb

  Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że firma Inter-Flora wykonała na nasze zlecenie w terminie 28 06.2011 do 28.10.2011r budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

  Roboty budowlane zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową.

 • 20.10.2013Zespół Szkół w Gułtowach – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera
  thumb

  Zespół Szkół w Gułtowach – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera niniejszym potwierdza, iż firma Inter-Flora Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, ul. W. Grabskiego 22, w terminie od 1.09.2012 do 14.09.2012 była wykonawcą zadania „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gułtowach – Szkole Podstawowej im Arkadego Fiedlera w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
  Zadanie zostało wykonane terminowo fachowo z należytą starannością i odpowiedzialnością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.