Inter-Flora spółka z o.o. pragnie poinformować, że jest beneficjentem w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Inter-Flora spółka z o.o. pragnie poinformować, że jest beneficjentem w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.), projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod hasłem: „Dotacje na innowacje; inwestujemy w waszą przyszłość”.

ue