thumb

Zakończyły się prace przy budowie dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem i Szkole Podstawowej w Nadborach.

Koszt inwestycji wynosi 175 661,47 zł., z tego 137 997,53 zł to kwota pozyskana z funduszy unijnych w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. źródło: www.jedwabne.pl Image00646 Image00648 Image00651