Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, są wytwarzane przez firmę Inter-Flora zgodnie z wytycznymi normy EN 1176 1 do 7.

Tym niemniej mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży bawiących się na placach zabaw,konsekwentnie poddajemy produkowane przez nas urządzenia testom i kontrolom,których potwierdzeniem są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu certyfikaty zgodności z normą EN 1176 1 do 7.

  • Zestawy zabawowe:                                                                 
  • System Inter-Flora – Certyfikat nr 292/CW/004/06